เงื่อนไขและข้อตกลงของ DummyQ
ขอให้ผู้เล่น DummyQ ทุกท่านกรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงต่อไปนี้ก่อนที่จะใช้บริการหรือสินค้าของทาง DummyQ เงื่อนไขและข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงที่ถูกต้องตามกฎหลายซึ่งเป็นผลประโยชน์ของทั้งDummyQและผู้เล่นเอง เงื่อนไขและข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้บริการเกม DummyQ และเว็บไซด์ www.dummyq.com
หากผู้เล่นได้ทำการติดตั้งเกม จะถือว่าผู้เล่นตกลงและยอมรับเงื่อนไข ข้อตกลง นโยบาย กฎเกณฑ์และการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีดังนี้
 • เป้าหมาย

  เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ เป็นกฎบังคับใช้ที่ระบุถึงเงื่อนไขการให้บริการระหว่าง DummyQ (ซึ่งต่อไปจะขอเรียกว่า“บริษัท”) และผู้สมัครขอรับบริการ (ซึ่งต่อไปจะขอเรียกว่า“สมาชิก”) ตลอดจนถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อำนาจการครอบคลุมและการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขและข้อตกลง

  • ทาง DummyQ จะสามารถส่งข้อความด้วยจดหมายอิเล็กโทรนิค ประกาศ และวิธีอื่นๆให้แก่สมาชิกได้
  • หากได้รับการยินยอมแล้วว่าจำเป็น เงื่อนไขและข้อตกลงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งกฎเงื่อนไขที่ถูกเปลี่ยนจะถูกประกาศส่งให้แก่สมาชิกด้วยวิธีที่กล่าวมาตามข้างต้น และหากสมาชิกยังคงใช้บริการของเราหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าสมาชิกตกลงกับข้อเปลี่ยนแปลงนั้น
 • สิ่งที่ควรรู้นอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อตกลง

  กฎเงื่อนไขรวมไปถึงอำนาจต่างๆ ของ DummyQ นั้นเป็นไปตามกฎหมายของประเทศ และแม้จะไม่มีการกล่าวถึงหรือลงรายละเอียดทั้งหมด แต่ทางบริษัทจะทำตามและนำกฏหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไอทีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มาใช้อย่างเคร่งครัด
 • การสมัคร

  • เพื่อที่จะใช้บริการของทางบริษัทท่านจะต้องกรอกรายละเอียดทุกอย่างตามที่บริษัทเรียกขอทางแบบฟอร์มการสมัครที่มีให้
  • ข้อมูลทั้งหมดที่กรอกลงในใบสมัครจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น หากท่านใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จท่านจะไม่ได้รับการคุ้มครองในการใช้บริการใดๆ ตามกฎหมายและอาจได้รับความไม่สะดวกสบายจากบริการได้
 • ขอบเขตในการยอมรับการสมัคร

  • โปรไฟล์ของสมาชิกรวมไปถึงชื่อผู้ใช้ของสมาชิกและรูปภาพซึ่งสมาชิกอาจได้ให้ไว้ และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาชิกในบริการของเรา อาจจะปรากฏแก่ผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ในบริการของเราหรือเว็บไซต์และการให้บริการของบุคคลภายนอก ยกตัวอย่างเช่น ผลเกมของสมาชิก คะแนน ข้อมูลโปรไฟล์ของสมาชิกอาจถูกทำให้เห็นได้โดยผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ในบริการของเรา และหากสมาชิกเลือกเชื่อมต่อกับเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ก็อาจถูกทำให้เห็นโดยผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว
  • บริษัทสามารถปฏิเสธการสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ตามกรณีดังต่อไปนี้
  • กรณีที่เทคโนโลยี่ที่มีไม่สามารถให้บริการได้
  • กรณีที่ผู้สมัครใช้ชื่อหรือข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลของผู้อื่น
  • กรณีที่ผู้สมัครให้ข้อมูลมาไม่ครบ หรือให้ข้อมูลที่ผิดพลาดมา
  • กรณีที่เมื่อพิจารณาแล้วว่าผู้สมัคร สมัครด้วยเป้าหมายที่ไม่สมควร หรือสื่อต่อการสร้างความเสื่อมเสียแก่บริษัท
  • กรณีที่มีการนำข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทไปใช้ ดัดแปลง เผยแพร่ ทำซ้ำเพื่อการค้าและผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้นรวมถึงกฎอื่นๆ ของบริษัท
 • หน้าที่ของบริษัท

  บริษัทมอบบริการแก่สมาชิกและไม่สามารถนำข้อมูลใดๆ ของสมาชิกไปใช้หรือไปเปิดเผยได้โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นๆ นอกเหนือไปจากในกรณีดังต่อไปนี้
  • กรณีที่มีคำขอจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านไอที หรือมีหมายศาล
  • กรณีที่เป็นผู้ที่มีจุดประสงค์หรือเป็นผู้กระทำผิดทางกฎหมาย
  • กรณีที่ได้รับคำร้องขอหรือมีเหตุจำเป็นที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมาย
  • บัญชีไอดีและรหัสผ่านในการเข้าเล่นเกมถือเป็นความลับอันสูงสุด ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆ หากพบว่าเกิดจากตัวสมาชิกบอกข้อมูลให้ผู้อื่นทราบด้วยตนเองหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีของตนเอง
 • หน้าที่ของสมาชิก

  • สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้ในขณะที่รับบริการจากบริษัท
   1) ห้ามสมาชิกทำการละเมิดไอดีของสมาชิกอื่น เพื่อกระทำการใดๆ ก็ตามโดยมิชอบธรรม
   2) ห้ามกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของเกม DummyQ หรือบริษัท นำข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากบริษัทไปคัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ ประกาศหรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อบริษัท
   3) ห้ามสมาชิกแอบอ้างว่าเป็นทีมงาน DummyQ หรือในลักษณะที่บ่งบอกว่ารู้จักทีมงานเพื่อกระทำการใด ๆ ก็ตามโดยมิชอบธรรม รวมทั้งการหาผลประโยชน์จากการแอบอ้าง
   4) ห้ามสมาชิกใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ หยาบคาย ส่อเสียด เหยียดหยาม ลบหลู่ คำผวน ความหมายกำกวม คำแสลง หรือให้ร้ายผู้อื่น หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร ที่มีความหมายที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นการรบกวนสมาชิกอื่นผ่านทางช่องสื่อสารต่างๆ รวมถึงการพิมพ์ข้อความเดิมๆ ซ้ำๆ หรือกล่าวหาผู้อื่นโดยปราศจากการพิสูจน์ เป็นต้น
   5) ห้ามสมาชิกส่งเสริมหรือยุแหย่ การกระทำที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงการประกาศ หรือโฆษณาที่เข้าข่ายเป็นการ ส่งเสริม ล่อลวง หลอกลวง ชักจูง หรือชี้นำให้เกิดการกระทำที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการกระทำผิดอื่น ๆ ที่ขัดต่อข้อกฎหมาย หรือวัฒนธรรมอัน ดีงามของไทย
   6) ห้ามใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ก็ตาม ทำการแฮกกิ่ง (Hacking) หรือเปลี่ยนแปลง ละเมิดข้อมูลภายในเกมอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวเกมและบริษัท
   7) ห้ามเจตนาครอบครองชิป, รูบี้, สิ่งของ หรือไอเทมใดๆ ที่ได้มาโดยมิชอบธรรมจากสมาชิกอื่น
   8) ห้ามซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่ายืม บัญชีไอดี, ชิป, รูบี้, ไอเทมต่างๆ โดยที่มีเงินจริงเข้ามาเกี่ยวข้องหรือโดยการกระทำต่างๆ ที่ขัดต่อข้อกฎหมาย
   9) ห้ามมีการพนันที่มีการใช้เงินจริงเข้ามาเกี่ยว ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
   10) ห้ามใช้ข้อผิดพลาด (Bug) ของเกม แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งภายนอกและภายในเกม หากทีมงานพบการกระทำดังกล่าวหลังประกาศข้อผิดพลาดถือว่ามีความผิดฐานเจตนาใช้ข้อผิดพลาดเพื่อหาผลประโยชน์
  • บัญชี, ชิป, รูบี้, รวมถึงไอเทมต่างๆ ที่ปรากฏในเกม ถือเป็นทรัพย์สินของเกม DummyQ ทั้งสิ้น บริษัทมีสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชี รวมทั้งการเรียกคืน ชิป, รูบี้, ไอเทมได้หากพบว่ามีการกระทำที่ขัดต่อข้อตกลง และหรือกระผิดร้ายแรงและหรือได้รับมาโดยมิชอบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฎเงื่อนไข ข้อตกลง รวมไปถึงกฏอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อประกาศใดๆ ก็ตามที่ทางบริษัทได้ประกาศขอความร่วมมือ
  • สมาชิกไม่สามารถหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรและหรือไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
  • หากไม่ได้รับการยินยอมจากบริษัท สมาชิกไม่สามารถโอนถ่ายสิทธิที่มีในการใช้บริการ หรือสิทธิอำนาจใดๆ ที่ได้รับจากบริษัทให้ผู้อื่น
  • สมาชิกที่ชนะกิจกรรมที่ต้องติดต่อทีมงานเพื่อรับของรางวัล หากไม่ติดต่อกลับมาที่ทีมงานภายใน 3 วัน จะถือว่ารางวัลนั้นๆ เป็นโมฆะ
 • การลบข้อความ

  • บริษัทสามารถลบข้อความต่างๆ ที่สมาชิกเขียนขึ้นได้โดยไม่ต้องเตือนหรือแสดงความรับผิดชอบใดๆ หากพบว่าข้อความดังกล่าวเป็นไปตามกรณีด้านล่างนี้
   1) กรณีที่เนื้อหาข้อความเป็นเนื้อหาที่ลบหลู่ พาดพิง กล่าวหา ว่าร้ายหรือสร้างข่าวลือที่ไม่ประสงค์ดีต่อบริษัท สมาชิกอื่น หรือบุคคลที่3
   2) กรณีที่เป็นข้อความไม่สุภาพ หยาบคาย ส่อเสียด เหยียดหยาม ลบหลู่ คำผวน ความหมายกำกวม คำแสลง หรือให้ร้ายผู้อื่น หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร ที่มีความหมายที่ไม่เหมาะสม
   3) กรณีที่เป็นข้อความที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่อถึงการกระทำผิดอื่น ๆ ที่ขัดต่อข้อกฎหมาย หรือวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
   4) กรณีที่เป็นข้อความที่ละเมิดสิทธิของบริษัท สมาชิกอื่น หรือบุคคลที่3
   5) กรณีที่เป็นข้อความที่มีเนื้อหาอันไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับบริการของบริษัท
   6) กรณีที่เป็นข้อความโฆษณาที่ไม่เป็นที่ยอมรับ
   7) กรณีที่เป็นข้อความที่เนื้อหาส่อไปในทางที่ผิดกฎหมายและหรือทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย
  • บริษัทสามารถที่จะตั้งกฎและประเภทเนื้อหาในเว็บบอร์ดต่างๆ ได้ สมาชิกจะต้องลบหรือลงเนื้อหาตามกฎที่ตั้งไว้
 • การยกเลิกสัญญาและขอบเขตการใช้งาน

  สมาชิกสามารถแจ้งข้อมูลการกระทำผิดที่พบเห็นให้แก่ทีมงานได้ทางข้อมูลการติดต่อที่หน้าเพจ “ติดต่อ” ทั้งในเว็บไซต์ www.dummyq.com และในเกม DummyQ

  หากบริษัทพบว่าสมาชิกกระทำการตามด้านล่างนี้ บริษัทสามารถที่จะลบไอดีหรือหยุดให้บริการแก่ผู้เล่นตามเวลาที่กำหนดได้
  • นำบัญชีไอดีและหรือรหัสผ่านของผู้อื่นไปใช้
  • ข่มขู่ ก่อกวน ขัดขวางทีมงานในระหว่างปฏิบัติงาน
  • กระทำการใดๆ ที่มิสมควร เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย
  • กระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือผลกระทบในทางที่ไม่ดีแก่ผู้อื่น
  • จงใจขัดขวางการทำงานของระบบ ผู้ให้บริการ โดยการส่งข้อความ ข้อมูล โฆษณาในปริมาณมากหรือการกระทำอื่นๆ
  • จงใจใช้โปรแกรมไวรัสหรืออื่นๆเ พื่อรบกวน ทำลายข้อมูล และระบบ
  • ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท สมาชิกผู้อื่น หรือบุคคลที่สาม
  • สมาชิกใช้บริการของบริษัทด้วยเป้าหมายที่ไม่โปร่งใส หรือนำภัยหรือความเสื่อมเสียมาสู่สังคม
  • นำข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการของบริษัทไปคัดลอก เปลี่ยนแปลง หรือนำไปใช้ในเป้าหมายทางธุรกิจโดยไม่ได้รับการยินยอมจากบริษัทเสียก่อน
  • สมาชิกอัพโหลดสิ่งผิดกฎหมายที่แฟนเพจต่างๆ ของบริษัท หรือเชื่อมต่อลิ้งค์สิ่งผิดกฎหมายกับบริษัท
  • สมาชิกกระทำการผิดกฎ ละเมิด ต่อกฎข้อสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้กล่าวไปในข้างต้น และกฎอื่นๆ ที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ
 • การป้องกันข้อมูลของผู้ใช้

  บริษัทจะปกป้องข้อมูลต่างๆที่ได้รับการบันทึกและข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของสมาชิกตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด
 • ชดใช้ความเสียหาย

  • หากบริษัทได้รับความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่สมาชิกกระทำผิดกฎที่ให้ไว้ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบและแก้ไข ชดใช้ความเสียหายเหล่านั้นแก่บริษัท
  • หากสมาชิกกระทำการผิดกฎหมายซึ่งส่งผลให้ทางบริษัทและหรือบุคคลที่3 เสียหาย สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นโดยทั้งหมด และในกรณีที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนทางกฎหมายและหากจะต้องมีการจ่ายค่าดำเนินการ, ค่าเสียหาย หรือค่าปรับใดๆ จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกเอง ทีมงานและบริษัทไม่มีส่วนในการรับผิดชอบ
 • สิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ

  • บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ได้ในกรณีที่เกิดปัญหาในการให้บริการขึ้นเนื่องจากภัยทางธรรมชาติ
  • บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากความรำคาญไม่สะดวกสบายจากข้อความ การประกาศ การปรับปรุงเซิฟเวอร์และอื่นๆ
  • บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ จากความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากทางฝั่งสมาชิกเอง
  • บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากสมาชิกไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่หวังหรือได้รับผลเสียจากการนำข้อมูลที่บริษัทมีให้ไปตีความหรือเลือกใช้
  • บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบหรือรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความแน่นอนของข้อมูล ความน่าจะเป็นอื่นๆ ที่สมาชิกนำมาเผยแพร่ได้