ตัวละคร
ตัวละคร 12 นักษัตรแสนสง่างามที่จะมาดวลไพ่ดัมมี่ไปพร้อมๆ กับทุกคน
น้องชวด
จำนวน : 30 วัน แถมฟรี : 30,000 ชิป
น้องฉลู
จำนวน : 30 วัน แถมฟรี : 30,000 ชิป
น้องขาล
จำนวน : 30 วัน แถมฟรี : 30,000 ชิป
น้องเถาะ
จำนวน : 30 วัน แถมฟรี : 30,000 ชิป
น้องมะโรง
จำนวน : 30 วัน แถมฟรี : 30,000 ชิป
น้องมะเส็ง
จำนวน : 30 วัน แถมฟรี : 30,000 ชิป
น้องมะเมีย
จำนวน : 30 วัน แถมฟรี : 30,000 ชิป
น้องมะแม
จำนวน : 30 วัน แถมฟรี : 30,000 ชิป
น้องวอก
จำนวน : 30 วัน แถมฟรี : 30,000 ชิป
น้องระกา
จำนวน : 30 วัน แถมฟรี : 30,000 ชิป
น้องจอ
จำนวน : 30 วัน แถมฟรี : 30,000 ชิป
น้องกุน
จำนวน : 30 วัน แถมฟรี : 30,000 ชิป